naar top
Menu
Logo Print

DATA ANALYTICS HELPT GOED ONDERBOUWD TE BESLISSEN

Siemens Asset Analytics services

De beschikbaarheid van installaties verbeteren, kosten verlagen, de productie verhogen, helder rapporteren over KPI's … Dergelijke doelstellingen zijn maar haalbaar als de juiste data beschikbaar zijn. Een chemisch bedrijf dat actief is in de productie van fosfaten nam Siemens als partner in de arm voor het opzetten van een proof-of-concept rond condition monitoring en asset analytics bij pompinstallaties. Het uiteindelijke doel: de onderhoudskosten verlagen, de verwachte levensduur in kaart brengen en de beschikbaarheid van de installaties verhogen ten opzichte van de conventionele werkwijze, correctief en vast onderhoud.

 

Visual Analytics Services
Visual Analytics Services

 

MAXIMALE ASSETBESCHIKBAARHEID

Het project betreft pompinstallaties die zeewater aanvoeren dat fungeert als proceswater. Per installatie telt elke pomplijn drie pompen en hun motoren. De uitval van een pomp kan intern de wateraanvoer in het gedrang brengen, met alle gevolgen vandien voor de productie ... Door de inschakeling van asset analytics en health monitoring van de pomp-motorunits wil het bedrijf tijdig kunnen ingrijpen wanneer het fout loopt.

 

ASSET ANALYTICS

Sinds de implementatie van de oplossing zijn volgende data beschikbaar: triaxiale vibratie, temperatuur, debiet en druk, geluid, stroom, sensorstatus en -settings (bv. batterijvoltage) en procesdata, PLC automatiseringsdata. Het analyseren en opslaan van de data verloopt in de Edge, die verbonden is met de Siemens cloudgebaseerde service MindSphere. Siemens implementeerde voorts haar eigen advanced analytics en signaalverwerking. De gemeten waarden worden continu weggeschreven in de database alsook de geanalyseerde resultaten. De data met betrekking tot hoogfrequente stroom en vibratie dienen als basis voor root cause analysis door Siemens experts en voor het trainen van machinelearningmodellen. Siemens gebruikte de laatste tools voor de implementatie van dit project zoals Python, Docker containers en Tableau.

 

Visual Analytics Services

 

HEALTH INDEX

Op basis van de advanced analytics wordt een health index berekend voor elke asset en voor assetgroepen, en wordt de efficiëntie van het pompsysteem gemonitord. Bij het overschrijden van de KPI grenswaarden wordt er automatisch een melding verstuurt naar het maintenance team. Het analytics systeem is zo geconfigureerd dat het wordt uitgevoerd telkens wanneer er voldoende nieuwe data zijn verzameld. Bij een nieuwe analysecyclus garandeert het systeem een naadloze overgang door de analyseresultaten van de vorige cyclus in rekening te brengen. Werd daarin bijvoorbeeld een anomalie gedetecteerd die tot het einde van de cyclus duurde, dan wordt die meegenomen in de volgende cyclus.

 

ANALYTISCH EXPERT

De klant kan proactief de hulp inroepen van een analytisch expert als de oorzaak van een afwijking niet wordt gevonden. Een Siemens expert kan via het common Remote Service Platform (cRSP) op afstand verbinding maken met de infrastructuur van de klant om een gedetailleerder analyse uit te voeren. Het type en de hoeveelheid beschikbare data spelen daarbij een rol.

 

Siemens logo

SIEMENS

SIEMENS

GUIDO GEZELLESTRAAT 123
1654 HUIZINGEN
+3225363077
+3225362290